Travis Wetland Nature Heritage Park


Będąc w Christchurch jeździliśmy po okolicy, by zobaczyć różne ciekawe miejsca. Jednym z takich odwiedzonych przez nas rejonów był Travis Wetland Nature Heritage Park, czyli Park Dziedzictwa Przyrody Travis Wetland. Gór tam co prawda nie ma, bo położony jest tuż nad poziomem morza, jednak tamtejsze mokradła są siedliskiem dla dużej liczby gatunków zwierząt.

Poniedziałek, 18 lipca 2016

Travis Wetland Nature Heritage Park położony jest w północno-wschodniej części Christchurch. Chociaż otoczony jest z każdej strony zabudową miejską, przez swoją wielkość ok. 116 ha, brak wysokich budynków w okolicy oraz widoki na wzgórza Banks Peninsula sprawia wrażenie, że znajduje się na odludziu.

Jest to typowy przykład terenu, jak wyglądały kiedyś bagienne okolice Christchurch i Canterbury, zanim Europejczycy zaczęli osuszanie terenu pod pola uprawne i budowę miast. Jednak nie zawsze był to obszar chroniony i dziki. Jeszcze w 1996 roku wypasano tutaj krowy, ale później tereny te zostały odkupione przez miasto i zaczęto wprowadzać plan przywrócenia tego miejsca do stanu sprzed działalności człowieka. Zostały usunięte obce gatunki flory, usunięto odwodnienie i stopniowo trwa odbudowa siedlisk ptaków bagiennych. Plan rekultywacji terenu przewidziany jest na 30 lat.

Już teraz można powiedzieć, że zamiary się powiodły, bo obszar ten jest drugim pod względem liczby ptaków w Christchurch, po ujściu rzeki. Odnotowano ich 55 gatunków, z czego 31 jest rodzimych. Występuje tutaj ponad 600 gatunków owadów, ponad 50 gatunków dużych bezkręgowców (pająki, ślimaki).

Po Travis Wetland Nature Heritage Park poruszamy się tylko po wyznaczonych szlakach, które poprowadzone są systemem przygotowanych utwardzonych ścieżek i kładek. Dla lepszej obserwacji terenu mamy do dyspozycji wieżę widokową na mokradłach.

Miejsce to można porównać do znanego nam obszaru Doliny Baryczy. Trochę wody, trochę bagiennych roślin i dużo ptaków. Do tego blisko miasta, więc łatwo tam pojechać na odpoczynek wśród natury ;)

Kilka zdjęć więcej: https://photos.app.goo.gl/8ygmJRGgdmHQ4Cwd6

Komentarze