Posty

Croda dei Baranci (Birkenkofel) 2922 m

Monte Serla (Sarlkofel) 2378 m - Dolomity, pierwsza wycieczka